อีก 1 เสียงสำหรับการยอมรับจากลูกค้า

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และตัวแทนจำหน่าย บจก.เค แอนด์พี เมอร์ชั่นพริ้นส์
ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด สาขานครราชสีมา
ที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือน GENiUS PAYROLL และ GENiUS Time Attendance มาบริหารจัดการงานบุคคลในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน รายวัน และรายเดือน T P K Ethanol กลุ่มบริษัท TPK เป็นผู้ดำเนินอุตสาหกรรมมันสำปะหลังมานานกว่า 45 ปี ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำประหลังให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงลงทุนสร้างโรงงานผลิตเอทานอลขนาดใหญ่ที่สุดใน South East Asia บนเนื้ที่ 1,230 ไร่ โดยมีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 1,020,000 ลิตร/วัน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *