รายละเอียดบริษัท

ประวัติความเป็นมา

    บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ทุนจดทะเบียน 15.3 ล้านบาทมีผลงานเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระดับองค์กร เช่น ระบบบัญชี GENiUS, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล GENiUS HRM, พจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ ฉบับ สอ เสถบุตร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Plaket eBook, โปรแกรมเตรียมสอบ Admission และสื่อการศึกษาชั้นนำมากมาย

ที่อยู่บริษัท

   บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
Line ID : ThaiSoftware_id
Line@ : @ThaiSoftware
FB : www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise

การบริหารจัดการ

      การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ ได้เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงดำเนินการภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS03124/728 ในขอบข่ายของการออกแบบและการพัฒนา การผลิต การติดตั้ง การอบรม และการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย

ศักยภาพการจำหน่าย

      ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ภายในประเทศมากกว่า 30 บริษัท เพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทของคนไทยโดยบริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการการคัดเลือก และรักษาคุณภาพของตัวแทนจำหน่าย ตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เช่นเดียวกัน เพื่อลูกค้าจะได้รับการบริการเสมือนกับการได้รับจากบริษัทฯ โดยตรง

หลักคิดและวัตถุประสงค์ของนโยบายทางคุณภาพ
1.ระบบบริหารงานต้องมีคุณภาพ
2.ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอยู่เสมอ 
4.โปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา และถูกกฎหมาย 
5.เสมอภาค ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อการกระทำ

วิสัยทัศน์

   “ไทยซอฟท์แวร์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก”

พันธกิจ

   1. เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   2. ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี
   3. ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน
   4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็ว

สโลแกนบริษัท

   “ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศษฐกิจ”
   “ThaiSoftware…The Heart of the Economy”