บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท จีซอฟท์-โซลูชั่นส์ จำกัด จัด Training course GENiUS HRM ให้กับลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอช. เซอร์วิส จ.ชลบุรี

ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรม GENiUS HRM ได้เพราะสลับหน้าจอได้ 2 ภาษาอังกฤษและไทย และชื่นชอบในระบบ Security ที่ปลอดภัย มี History log control ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงานได้ เช่น รายงานเปรียบเที่ยบรายได้ จะแสดงยอดผลต่างพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เป็นต้น

ข้อมูลลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอช. เซอร์วิส ประกอบกิจการ ประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *