คำอวยพรปีใหม่ของผู้บริหาร

          ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในนามของ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

Download >>>

ประกาศ : วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพิเศษ และวันกิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2560

          เนื่องด้วย บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้พิจารณาตามความเหมาะสม และเห็นสมควรให้กำหนดวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพิเศษ และวันกิจกรรมบริษัท ประจำปีพุทธศักราช 2560 ไว้ และอาจเปลี่ยนเแปลงวันหยุด วันกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆไป

Download>>>