จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

–  เพศชาย / หญิง
–  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
–  มีความรู้ หรือประสบการณ์ในด้านการขายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้
–  สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
–  สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
–  มีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

–  มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
–  ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
–  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
–  จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
–  เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหาร
–  สร้างความสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ
–  เพิ่มร้านค้า จุดขาย ตัวแทนจำหน่าย และดูแลรักษาให้ได้มาตรฐานตามนโยบายการเป็นตัวแทนจำหน่ายและ ตามแผนการตลาดที่หัวหน้างานกำหนด
–  เป็นตัวแทนบริษัทในการออกงานแสดงสินค้า เพื่อแนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์
–  มีส่วนร่วมในการจัดหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อจำหน่าย
–  เป็นคนกลางในการประสานงานการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย และแจ้งให้หัวหน้างานและผู้บริหารทราบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ตลอดจนแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายรับทราบ
–  รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลคู่แข่ง รวมทั้งข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดให้หัวหน้างานทราบ
–  รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

 

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : worapon@thaisoftware.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


กรุณาใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน