ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารงานบุคคลครบวงจร GENiUS HRM, ระบบบริหารการลาออนไลน์ GENiUS Leave Online, ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online, ระบบบริหารงานโรงแรมออนไลน์ GENiUS iHotel, ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS iRestaurant, โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ ฉบับ สอ เสถบุตร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้