จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

–  เพศชาย / หญิง
–  วุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  มีความรู้หรือประสบการณ์อยางน้อย 1 ปี ในด้านต่อไปนี้
     >  Technical Support or Customer Service
     >  Accounting concept or Business Flow
     >  Microsoft Office
–  สามารถปฏิบัติหน้าทีHนอกสถานที่ได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
–  สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
–  สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

–  มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
–  ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
–  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
–  จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
–  ตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้งานโปรแกรม และทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
–  ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมแก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย
–  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย
–  จัดอบรมโปรแกรมให้กับตัวแทนจำหน่าย
–  จัดทำคู่มือการอบรมโปรแกรมให้กับตัวแทนจำหน่าย
–  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนจำหน่าย
–  รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย
–  ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น วิทยากรรับเชิญ
–  จัดทำแบบแจ้งปัญหา และแจ้งให้หัวหน้างานทราบ

 

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


กรุณาใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน