รายละเอียดบริษัท

ประวัติความเป็นมา
        บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ทุนจดทะเบียน 15.3 ล้านบาทมีผลงานเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระดับองค์กร เช่น ระบบบัญชี GENiUS, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล GENiUS HRM, ระบบบริหารลาออนไลน์ GENiUS Leave Online, ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online, ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel, ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS iRestaurant, พจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ ฉบับ สอ เสถบุตร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Plaket eBook, โปรแกรมเตรียมสอบ Admission และสื่อการศึกษาชั้นนำมากมาย

ที่อยู่บริษัท
    บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
Line ID : ThaiSoftware_id
Line@ : @ThaiSoftware
FB : www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise

วิสัยทัศน์
   “ไทยซอฟท์แวร์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก”

แนวคิดของบริษัท
1. ระบบบริหารงานต้องมีคุณภาพ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอยู่เสมอ 
4. โปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา และถูกกฎหมาย 
5. เสมอภาค ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อการกระทำ

พันธกิจ
1. เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี
3. ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็ว

สโลแกนบริษัท
   “ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศษฐกิจ”
   “ThaiSoftware…The Heart of the Economy”