ปฏิทิน และวันหยุดประจำปี

คำอวยพรปีใหม่ของผู้บริหาร

          ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในนามของ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ดาวน์โหลดปฏิทินปี 2561 >>>

ประกาศ : วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพิเศษ และวันกิจกรรมประจำปี

          เนื่องด้วย บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้พิจารณาตามความเหมาะสม และเห็นสมควรให้กำหนดวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพิเศษ และวันกิจกรรมบริษัท ประจำปีไว้ และอาจเปลี่ยนเแปลงวันหยุด วันกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆไป

ดาวน์โหลดวันหยุดประจำปีบริษัทฯ >>>